כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
איך קראו לאוהל של משה?
2/3
שאלה 2
מה קרא בכל פעם שנכנס משה אל האוהל?
3/3
שאלה 3
מי היה נשאר תמיד באוהל?
התרגול הסתיים
כל הכבוד