כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
על מי מוטל לשמור על המשכן ?
2/6
שאלה 2
כמה סוגי מתנות מקבלים הכהנים כשכר על עבודתם ?
3/6
שאלה 3
מאיזה קרבן הכהנים לא לוקחים חלק ?
4/6
שאלה 4
אדם שגזל ורוצה להחזיר, באיזה מקרה עליו לתת את הכסף לכהן ?
5/6
שאלה 5
במה פודים פטר חמור ?
6/6
שאלה 6
איזו תרומה מקבלים הלויים מבני ישראל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד