כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
באיזה צבע מופיע נגע הצרעת על בגדים ?
2/5
שאלה 2
מה קורה אם לאחר שבעה ימים הנגע גדל ?
3/5
שאלה 3
מה קורה אם לאחר שבעה ימים הנגע לא גדל ?
4/5
שאלה 4
בסיום השבוע השני, מה עושים אם הנגע נעלם ?
5/5
שאלה 5
מה קורה אם הנגע הפך לכהה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד