כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מִהי צרעת?
2/7
שאלה 2
מִי בודק אם הנגע מטמא?
3/7
שאלה 3
אחד הסימנים שהכהן מחפש הוא:
4/7
שאלה 4
מקרים בהם הנגע על העור עלול להיות מטמא:
5/7
שאלה 5
מהו נתק?
6/7
שאלה 6
מהו הסימן לנתק שמטמא?
7/7
שאלה 7
אילו מהדברים הבאים המצורע לא עושה?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
CloseApp