כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מי יכול לבטל את הנדר של ילדה ?
2/4
שאלה 2
מה קורה אם האבא שמע את הנדר ושתק ?
3/4
שאלה 3
אילו נדרים יכול הבעל לבטל עבור האשה ?
4/4
שאלה 4
מי יכול לבטל נדר של אשה אלמנה או גרושה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד