כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
מה אסור לנזיר לשתות או לאכול ?
2/6
שאלה 2
מי הופך להיות נזיר ?
3/6
שאלה 3
מה עוד אסור לנזיר ?
4/6
שאלה 4
כמה זמן נמשכת הנזירות ?
5/6
שאלה 5
מה קורה אם נזיר נטמא למת בטעות במהלך ימי הנזירות ?
6/6
שאלה 6
מה עושה הנזיר כשמסתיימת תקופת הנזירות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד