כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
כיצד מעניש ה' את העם על תלונותיהם ?
2/5
שאלה 2
מה מצוה ה' בעקבות תפילת משה ?
3/5
שאלה 3
מה קרה למי שהוכש והסתכל על נחש הנחושת ?
4/5
שאלה 4
היכן התחבאו האמוריים כדי להילחם בעם ישראל ?
5/5
שאלה 5
כיצד ה' שיבש את התכנית שלהם ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד