כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מה מביאים יחד עם קרבנות מבקר או צאן ?
2/5
שאלה 2
איזו מצוה יש לקיים כאשר מכינים בצק ?
3/5
שאלה 3
מה מביא לקרבן אדם שחטא בשוגג ?
4/5
שאלה 4
כיצד נענש האדם שקושש עצים בשבת ?
5/5
שאלה 5
מה מזכירה הציצית ליהודי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד