כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
מדוע ה' מצוה להילחם במדין ?
2/8
שאלה 2
מה עתיד לקרות לאחר מלחמת מדין ?
3/8
שאלה 3
כמה מלכים היו במדין ?
4/8
שאלה 4
מדוע משה כועס על כך שהשאירו את נשות מדין בחיים ?
5/8
שאלה 5
מדוע החיילים נשארו במשך שבעה ימים מחוץ למחנה ישראל ?
6/8
שאלה 6
מה עשו עם הכלים שנלקחו ממדין לפני שהשתמשו בהם ?
7/8
שאלה 7
כיצד חילקו את השלל בין העם ללוחמים ?
8/8
שאלה 8
מדוע מפקדי הצבא תרמו תרומה לה' מעבר למה שהיו חייבים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד