כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מתי צריכה לבעור אש על המזבח ?
2/4
שאלה 2
מהו הדשן ?
3/4
שאלה 3
להיכן הוציאו את הדשן ?
4/4
שאלה 4
מתי היו מסדרים את העצים על המזבח ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד