כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
אילו שבטים חנו לצד שבט יהודה ?
2/3
שאלה 2
איזה מהשבטים הבאים חנה בצד דרום ?
3/3
שאלה 3
באיזה צד חנה שבט דן ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד