כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/9
שאלה 1
כיצד ידעו עם ישראל מתי עליהם לצאת למסע הבא במדבר ?
2/9
שאלה 2
כיצד היה אוסף משה את העם ?
3/9
שאלה 3
באילו הזדמנויות נוספות היו תוקעים בחצוצרות ?
4/9
שאלה 4
כיצד ידעו מה המטרה של התקיעה בכל פעם ?
5/9
שאלה 5
איזה שבט יצא ראשון למסע ?
6/9
שאלה 6
אילו ממשפחות הלויים נסעו אחרי מחנה יהודה ?
7/9
שאלה 7
מי מהשבטים הבאים היה במחנה שנסע אחרון ?
8/9
שאלה 8
כיצד ידעו עם ישראל שעליהם לעצור ?
9/9
שאלה 9
מי נפרד מעם ישראל לפני שנסעו מהר סיני ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד