כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
איזה יום נקרא בשם 'הושענא רבה' ?
2/7
שאלה 2
מה קורה בהושענא רבה ?
3/7
שאלה 3
מה נוהגים לאחל זה לזה בהושענא רבה ?
4/7
שאלה 4
מה נוהגים לעשות בליל הושענא רבה ?
5/7
שאלה 5
כמה פעמים מקיפים את בימת התפילה באמירת ההושענות ?
6/7
שאלה 6
איזה מנהג עושים לאחר אמירת ההושענות ?
7/7
שאלה 7
כיצד נפרדים מהסוכה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד