כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מתי נוהגים לאגוד (לחבר) את ארבעת המינים ?
2/4
שאלה 2
כמה פעמים מדליקים נרות במהלך החג ?
3/4
שאלה 3
כמה ברכות מברכים לפני הדלקת נרות החג ?
4/4
שאלה 4
מהי הברכה הראשונה שמברכים על הדלקת נרות החג ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד