כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
כיצד צריך לנהוג בימי חול המועד ?
2/5
שאלה 2
מה לא עושים בימי חול המועד ?
3/5
שאלה 3
במה משתדלים להרבות בימי חול המועד ?
4/5
שאלה 4
מה נוהגים לעשות כזכר ל'עליה לרגל' ?
5/5
שאלה 5
איזה מהדברים הבאים תיקנו חכמים לא לעשות בחול המועד ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד