כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/8
שאלה 1
האם אפשר לברך על ארבעת המינים כשאחד מהם לא כשר ?
2/8
שאלה 2
מה ההלכה במקרה שאדם גנב ארבעת המינים ובירך עליהם ?
3/8
שאלה 3
מה חשוב לוודא כשקונים את האתרוג ?
4/8
שאלה 4
על מה חשוב לשמור כשקונים אתרוג עם פיטם ?
5/8
שאלה 5
איך צריך להיות העלה האמצעי של הלולב ?
6/8
שאלה 6
כמה הדסים לפחות צריך לקחת ?
7/8
שאלה 7
מה קורה אם העלים של ההדס התייבשו והתחילו ליפול ?
8/8
שאלה 8
כמה ערבות לפחות צריך לקחת ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד