כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/28
שאלה 1
באיזה תאריך חל היום הראשון של חג הסוכות ?
2/28
שאלה 2
איזה חג חל מיד לאחר ימי חג הסוכות ?
3/28
שאלה 3
מדוע החג נקרא חג הסוכות ?
4/28
שאלה 4
מדוע סוכות נקרא גם חג האסיף ?
5/28
שאלה 5
איך נקראו חגיגות השמחה שהיו בחול המועד בבית המקדש ?
6/28
שאלה 6
מה מלמדים אותנו ארבעת המינים ?
7/28
שאלה 7
כיצד מלמדת אותנו הסוכה את מסר האחדות ?
8/28
שאלה 8
מתי נוהגים לאגוד (לחבר) את ארבעת המינים ?
9/28
שאלה 9
כמה פעמים מדליקים נרות במהלך החג ?
10/28
שאלה 10
כמה ברכות מברכים לפני הדלקת נרות החג ?
11/28
שאלה 11
מהי הברכה הראשונה שמברכים על הדלקת נרות החג ?
12/28
שאלה 12
כיצד צריך לנהוג בימי חול המועד ?
13/28
שאלה 13
מה לא עושים בימי חול המועד ?
14/28
שאלה 14
במה משתדלים להרבות בימי חול המועד ?
15/28
שאלה 15
מה נוהגים לעשות כזכר ל'עליה לרגל' ?
16/28
שאלה 16
איזה מהדברים הבאים תיקנו חכמים לא לעשות בחול המועד ?
17/28
שאלה 17
מה נקבע בחג הסוכות ?
18/28
שאלה 18
איזה טקס עשו בבית המקדש בכל יום מימי חג הסוכות ?
19/28
שאלה 19
מה עשו בטקס ניסוך המים ?
20/28
שאלה 20
מה עשו לאחר שניסכו את המים על המזבח ?
21/28
שאלה 21
מה עושים כיום כזכר לניסוך המים והשמחה שהיתה בבית המקדש ?
22/28
שאלה 22
איזה יום נקרא בשם 'הושענא רבה' ?
23/28
שאלה 23
מה קורה בהושענא רבה ?
24/28
שאלה 24
מה נוהגים לאחל זה לזה בהושענא רבה ?
25/28
שאלה 25
מה נוהגים לעשות בליל הושענא רבה ?
26/28
שאלה 26
כמה פעמים מקיפים את בימת התפילה באמירת ההושענות ?
27/28
שאלה 27
איזה מנהג עושים לאחר אמירת ההושענות ?
28/28
שאלה 28
כיצד נפרדים מהסוכה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
CloseApp