כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/8
שאלה 1
מהם ארבעת המינים ?
2/8
שאלה 2
באיזה מהזמנים הבאים אי אפשר לברך על ארבעת המינים ?
3/8
שאלה 3
בברכה מזכירים רק אחד מארבעת המינים. איזה מין מביניהם ?
4/8
שאלה 4
איזו ברכה מברכים על ארבעת המינים רק ביום הראשון של החג ?
5/8
שאלה 5
מה עושים עם ארבעת המינים אחרי הברכה ?
6/8
שאלה 6
באיזה יום מימי חג הסוכות מברכים על ארבעת המינים ?
7/8
שאלה 7
איזו ברכה מברכים בכל יום, כשנוטלים את ארבעת המינים ?
8/8
שאלה 8
באיזה זמן, במהלך היום, אפשר לקיים את מצוות ארבעת המינים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד