כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
איזה חלק של הסוכה צריך לבנות קודם ?
2/8
שאלה 2
עד איזה גובה אפשר לבנות סוכה ?
3/8
שאלה 3
האם אפשר לבנות סוכה בתוך הבית ?
4/8
שאלה 4
כמה דפנות צריך כדי שהסוכה תהיה כשרה ?
5/8
שאלה 5
על מה צריך להקפיד כשבונים את הדפנות ?
6/8
שאלה 6
מה עושים כדי שסוכה מבד תהיה כשרה ?
7/8
שאלה 7
מה מהדברים הבאים יכול לשמש כסכך ?
8/8
שאלה 8
על מה צריך להקפיד כשמכסים את הסוכה בסכך ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד