כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/5
שאלה 1
מה נקבע בחג הסוכות ?
2/5
שאלה 2
איזה טקס עשו בבית המקדש בכל יום מימי חג הסוכות ?
3/5
שאלה 3
מה עשו בטקס ניסוך המים ?
4/5
שאלה 4
מה עשו לאחר שניסכו את המים על המזבח ?
5/5
שאלה 5
מה עושים כיום כזכר לניסוך המים והשמחה שהיתה בבית המקדש ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד