כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
מה משה לא מבקש מהמרגלים לבדוק ?
2/6
שאלה 2
מה רואים המרגלים בחברון ?
3/6
שאלה 3
כמה מרגלים החזיקו אשכול ענבים אחד ?
4/6
שאלה 4
מדוע כלב ויהושוע לא לקחו עימם פירות ?
5/6
שאלה 5
מה אומרים המרגלים לעם ?
6/6
שאלה 6
מי משתיק אותם ומנסה להרגיע ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד