כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מה היה תפקידו של משה בביתו של יתרו ?
2/7
שאלה 2
איזה מחזה מיוחד ראה משה כשרעה את הצאן של יתרו במדבר ?
3/7
שאלה 3
מי קורא אל משה מתוך הסנה ?
4/7
שאלה 4
מה מצוה ה' את משה ?
5/7
שאלה 5
מה היה אחד הסימנים שנתן ה' למשה כדי שעם ישראל יאמינו בו ?
6/7
שאלה 6
סיבה נוספת שגורמת למשה לחשוש מהתפקיד היא :
7/7
שאלה 7
מה תפקידו של אהרן ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד