כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מדוע חושש פרעה החדש מעם ישראל ?
2/4
שאלה 2
מה עושה פרעה בעקבות החשש שלו ?
3/4
שאלה 3
מה מצוה פרעה על המיילדות ?
4/4
שאלה 4
האם המיילדות ממלאות את ציווי פרעה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד