כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
איזו הבטחה מבטיח אלוקים למשה?
2/5
שאלה 2
מדוע מתקשה העם להאמין למשה?
3/5
שאלה 3
מהו המופת הראשון שעושים משה ואהרן לפני פרעה?
4/5
שאלה 4
מה עושה פרעה בתגובה?
5/5
שאלה 5
מה קורה לאחר שמטות המכשפים הופכים לנחשים?
התרגול הסתיים
כל הכבוד