כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/12
שאלה 1
כיצד מגיב פרעה לאזהרה של משה על מכת בכורות ?
2/12
שאלה 2
כיצד נקבע ראש חודש ביהדות ?
3/12
שאלה 3
מה מצוה ה' לעשות לפני יציאת מצרים ?
4/12
שאלה 4
מה עם ישראל היו צריכים לעשות עם הדם של הקרבן ?
5/12
שאלה 5
מה היו צריכים לאכול יחד עם הקרבן ?
6/12
שאלה 6
מדוע נקרא הקרבן - קרבן 'פסח' ?
7/12
שאלה 7
איך מצוה ה' לחגוג את פסח בכל הדורות הבאים ?
8/12
שאלה 8
באיזה תאריך התרחשה מכת בכורות ?
9/12
שאלה 9
מדוע כשיצאו ממצרים הבצק לא הספיק לתפוח ?
10/12
שאלה 10
מדוע ה' מצוה שהבכורות של ישראל יהיו קדושים לה' ?
11/12
שאלה 11
מה עושים עם בכור החמור, שאי אפשר להקריב לה' ?
12/12
שאלה 12
על אילו איברים מניחים תפילין ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד