כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/12
שאלה 1
מה טען פרעה במכת דם?
2/12
שאלה 2
כמה זמן נמשכה מכת דם?
3/12
שאלה 3
כמה זמן היה בין מכה למכה?
4/12
שאלה 4
איך התחילה מכת צפרדע?
5/12
שאלה 5
מתי הבינו החרטומים שהמכות הן נס אלוקי?
6/12
שאלה 6
מהי מכת ערוב?
7/12
שאלה 7
מה שלח פרעה לבדוק במכת דבר?
8/12
שאלה 8
איך התחילה מכת שחין?
9/12
שאלה 9
מה אומר פרעה בזמן מכת ברד?
10/12
שאלה 10
מה מציע פרעה אחרי מכת ברד?
11/12
שאלה 11
מהו ארבה?
12/12
שאלה 12
מה קרה לאחר שלושה ימים של מכת חושך?
התרגול הסתיים
כל הכבוד