כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
מה היא תגובתו של פרעה לדברי אהרון ומשה ?
2/4
שאלה 2
מדוע אנשים מעם ישראל כועסים על משה ואהרן ?
3/4
שאלה 3
אחרי שפרעה הכביד את העבודה על עם ישראל, מה שואל משה את ה' ?
4/4
שאלה 4
משה טוען שמאז שה' שלח אותו המצב רק החמיר. מה עונה לו ה' ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד