כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/9
שאלה 1
למה ה' מכוון את עם ישראל ללכת בדרך ארוכה ?
2/9
שאלה 2
כיצד ה' שומר ומלווה את ישראל במדבר ?
3/9
שאלה 3
לאחר שישראל יצאו לדרך, מה קרה במצרים ?
4/9
שאלה 4
מה היה תפקידו של עמוד הענן כשהמצרים ירו חיצים על עם ישראל ?
5/9
שאלה 5
על שפת ים סוף, עם ישראל התחלקו ל-4 דעות. איזה דעה לא הייתה שם ?
6/9
שאלה 6
מה קורה כאשר משה מרים את המטה על הים, בציווי ה' ?
7/9
שאלה 7
מה קורה כשהמצרים מנסים גם לעבור בין חומות הים ?
8/9
שאלה 8
מה גרם לעם ישראל להיות עשירים ?
9/9
שאלה 9
מי עודדה את הנשים לשיר לאחר קריעת ים סוף ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד