כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/12
שאלה 1
מה טען פרעה במכת דם ?
2/12
שאלה 2
כמה זמן נמשכה מכת דם ?
3/12
שאלה 3
כמה זמן היה בין מכה למכה ?
4/12
שאלה 4
איך התחילה מכת צפרדע ?
5/12
שאלה 5
מתי הבינו החרטומים שהמכות הן נס מאלוקים ?
6/12
שאלה 6
מה זו מכת ערוב ?
7/12
שאלה 7
מה זו מכת דבר ?
8/12
שאלה 8
איך התחילה מכת שחין ?
9/12
שאלה 9
במה מודה פרעה בעקבות מכת ברד ?
10/12
שאלה 10
מה מציע פרעה אחרי מכת ברד ?
11/12
שאלה 11
מה זה ארבה ?
12/12
שאלה 12
מה קרה לאחר שלושה ימים של מכת חושך ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד