כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מתי מגיעים עם ישראל להר סיני ?
2/7
שאלה 2
מה מבקש ה' ממשה לשאול את העם ?
3/7
שאלה 3
מה עונים עם ישראל ?
4/7
שאלה 4
למה ה' לא נתן את התורה לעם אחר ?
5/7
שאלה 5
מה היה אסור לעשות בשלושת ימי ההכנה למתן תורה ?
6/7
שאלה 6
מתי התרחש מעמד מתן תורה ?
7/7
שאלה 7
איזה נס התרחש במתן תורה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים