כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/5
שאלה 1
מי אמר את שתי הדברות הראשונות ?
2/5
שאלה 2
מהו הדיבר הראשון ?
3/5
שאלה 3
מה השכר על מצוות כיבוד הורים ?
4/5
שאלה 4
מה הכוונה במילים "לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא" ?
5/5
שאלה 5
איזו מבין המצוות הבאות נמצאת בעשרת הדיברות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים