כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/12
שאלה 1
מתי מגיעים עם ישראל להר סיני ?
2/12
שאלה 2
מה מבקש ה' ממשה לשאול את העם ?
3/12
שאלה 3
מה עונים עם ישראל ?
4/12
שאלה 4
למה ה' לא נתן את התורה לעם אחר ?
5/12
שאלה 5
מה היה אסור לעשות בשלושת ימי ההכנה למתן תורה ?
6/12
שאלה 6
מתי התרחש מעמד מתן תורה ?
7/12
שאלה 7
איזה נס התרחש במתן תורה ?
8/12
שאלה 8
מי אמר את שתי הדברות הראשונות ?
9/12
שאלה 9
מהו הדיבר הראשון ?
10/12
שאלה 10
מה השכר על מצוות כיבוד הורים ?
11/12
שאלה 11
מה הכוונה במילים "לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא" ?
12/12
שאלה 12
איזו מבין המצוות הבאות נמצאת בעשרת הדיברות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד