כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
מדוע נוהגים במנהגי אבלות בימי ספירת העומר ?
2/4
שאלה 2
מה אפשר לעשות במהלך ספירת העומר רק בשבתות ?
3/4
שאלה 3
במה יש להוסיף בימי ספירת העומר ?
4/4
שאלה 4
מדוע מוסיפים באהבת ישראל בימי ספירת העומר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד