כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/19
שאלה 1
מתי חלה תקופת 'ספירת העומר' ?
2/19
שאלה 2
כמה ימים נמשכת מצוות 'ספירת העומר' ?
3/19
שאלה 3
איזו מנחה הקריבו ב-ט"ז ניסן בבית המקדש ?
4/19
שאלה 4
מה היה מותר לעשות רק לאחר הקרבת מנחת העומר ?
5/19
שאלה 5
מדוע המנחה נקראת 'עומר' ?
6/19
שאלה 6
מה קרה לעם ישראל בימים שבין יציאת מצרים למתן תורה ?
7/19
שאלה 7
כיצד אנחנו מתכוננים למתן תורה בימינו ?
8/19
שאלה 8
ממתי אפשר לספור ספירת העומר כל יום ?
9/19
שאלה 9
מי חייב לספור את ספירת העומר ?
10/19
שאלה 10
איזו ברכה מברכים לפני הספירה ?
11/19
שאלה 11
מה חשוב לזכור לפני הספירה ?
12/19
שאלה 12
מה עושה מי ששכח לספור 'ספירת העומר' בלילה ?
13/19
שאלה 13
מה עושה מי ששכח לספור גם בלילה וגם למחרת בבוקר ?
14/19
שאלה 14
מה עושה מי שלא זוכר אם ספר אתמול או לא ?
15/19
שאלה 15
אם נזכרתי בבוקר שאתמול טעיתי בספירה, מה אני עושה ?
16/19
שאלה 16
מדוע נוהגים במנהגי אבלות בימי ספירת העומר ?
17/19
שאלה 17
מה אפשר לעשות במהלך ספירת העומר רק בשבתות ?
18/19
שאלה 18
במה יש להוסיף בימי ספירת העומר ?
19/19
שאלה 19
מדוע מוסיפים באהבת ישראל בימי ספירת העומר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
לוח ספירת העומר
לוח הספירה
לג בעומר בנים
לג בעומר בנים
לג בעומר בנות
לג בעומר בנות
ימי הספירה
ילד סופר עומר
ואהבת לרעך
ואהבת לרעך כמוך
ואהבת לרעך בנות
ואהבת לרעך בנות
בדרך למתן תורה
בדרך למתן תורה
איסורים בימי הספירה
איסורי ספירת העומר
אחדות
שלי שלך בנות
קרבן העומר
קצירת העומר
ספרון רבי עקיבא 1
ספרון רבי עקיבא 2
ספרון רבי עקיבא 3