כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/2
שאלה 1
מה קרה לעם ישראל בימים שבין יציאת מצרים למתן תורה ?
2/2
שאלה 2
כיצד אנחנו מתכוננים למתן תורה בימינו ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד