כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מתי חלה תקופת 'ספירת העומר' ?
2/5
שאלה 2
כמה ימים נמשכת מצוות 'ספירת העומר' ?
3/5
שאלה 3
איזו מנחה הקריבו ב-ט"ז ניסן בבית המקדש ?
4/5
שאלה 4
מה היה מותר לעשות רק לאחר הקרבת מנחת העומר ?
5/5
שאלה 5
מדוע המנחה נקראת 'עומר' ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד