כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/9
שאלה 1
מתי לובש הכהן הגדול את בגדי הכהנים הפשוטים ?
2/9
שאלה 2
לאן יכול להכנס רק הכהן הגדול, ורק ביום כיפור ?
3/9
שאלה 3
מה כתוב על פתקי ההגרלה בין שני השעירים ?
4/9
שאלה 4
מה עושים עם השעיר שעלה בגורל 'להשם' ?
5/9
שאלה 5
מה עושה הכהן הגדול בקודש הקדשים בפעם הראשונה ?
6/9
שאלה 6
מה עושים עם השעיר שעלה בגורל 'לעזאזל' ?
7/9
שאלה 7
מה עושה השליח שלקח את השעיר לעזאזל, לפני שחוזר ?
8/9
שאלה 8
מי יהיה הכהן הגדול בכל דור ?
9/9
שאלה 9
באיזה תאריך חל יום כיפור ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד