כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
למי ערי המקלט לא מיועדות ?
2/4
שאלה 2
מהו איסור 'הסגת גבול' ?
3/4
שאלה 3
כמה עדים צריך כדי להוכיח שאדם חטא ?
4/4
שאלה 4
מה ענשו של עד שקר שעדותו יכלה להזיק לנאשם ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד