כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/9
שאלה 1
מהו הערך הכספי שצריך לתת עבור זכר מעל גיל 60 ?
2/9
שאלה 2
מה קורה אם אדם הקדיש בהמה לקרבן ואחר כך מצא טובה יותר ?
3/9
שאלה 3
מה יעשה אדם שהקדיש בהמה לקרבן ונהיה בה מום ?
4/9
שאלה 4
כמה משלם אדם שהקדיש את ביתו ורוצה לקנות בחזרה ?
5/9
שאלה 5
שדה שהוקדש לה' ונמכרה, לידי מי הוא עובר ביובל ?
6/9
שאלה 6
האם ניתן להקדיש בכור בהמה לה' ?
7/9
שאלה 7
מה עושים עם בהמה טמאה שהוקדשה לה' ?
8/9
שאלה 8
היכן צריך לאכול את 'המעשר' מהתבואה ?
9/9
שאלה 9
כיצד בוחרים בהמות למעשר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד