כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/14
שאלה 1
מה טען פרעה במכת דם?
2/14
שאלה 2
כמה זמן נמשכה מכת דם?
3/14
שאלה 3
כמה זמן היה בין מכה למכה?
4/14
שאלה 4
איך התחילה מכת צפרדע?
5/14
שאלה 5
מתי הבינו החרטומים שהמכות הן נס אלוקי?
6/14
שאלה 6
מהי מכת ערוב?
7/14
שאלה 7
מה שלח פרעה לבדוק במכת דבר?
8/14
שאלה 8
איך התחילה מכת שחין?
9/14
שאלה 9
מה אומר פרעה בזמן מכת ברד?
10/14
שאלה 10
מה מציע פרעה אחרי מכת ברד?
11/14
שאלה 11
מהו ארבה?
12/14
שאלה 12
מה קרה לאחר שלושה ימים של מכת חושך?
13/14
שאלה 13
מה ה' מצווה לאחר מכת חושך?
14/14
שאלה 14
איך מגיב פרעה לאזהרה של משה על מכת בכורות?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
CloseApp