כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
כיצד חיזק מרדכי את הבטחון בה' אצל העם?
2/4
שאלה 2
מה לומדים מאסתר?
3/4
שאלה 3
איזה ערך מבטאות מצוות הפורים?
4/4
שאלה 4
מה מביא איתו פורים לכל השנה כולה?
התרגול הסתיים
כל הכבוד