כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
למנהג התחפושות הרבה סיבות. מה מהדברים הבאים הוא לא אחת הסיבות ?
2/4
שאלה 2
מדוע יש שנוהגים לתת דמי פורים ?
3/4
שאלה 3
מה נהוג לאכול בפורים ?
4/4
שאלה 4
אחת הסיבות למנהג אכילת אוזני המן היא :
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים