כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מי צריך לשמוע קריאת מגילה ?
2/4
שאלה 2
על איזה חומר המגילה צריכה להיות כתובה ?
3/4
שאלה 3
כמה פעמים קוראים את המגילה במהלך החג ?
4/4
שאלה 4
על מה חשוב להקפיד בזמן קריאת המגילה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים