כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
מהי מצוות משתה ושמחה ?
2/3
שאלה 2
מתי יש לערוך את הסעודה ?
3/3
שאלה 3
על מה מקפידים כאשר חג הפורים חל ביום שישי?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים