כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מהי מצוות משתה ושמחה?
2/4
שאלה 2
מה צריך לשתות יותר מהרגיל בסעודת פורים?
3/4
שאלה 3
מתי יש לערוך את הסעודה?
4/4
שאלה 4
על מה מקפידים כאשר חג הפורים חל ביום שישי?
התרגול הסתיים
כל הכבוד