כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/33
שאלה 1
לזכר איזה נס חוגגים את חג הפורים ?
2/33
שאלה 2
מהו שושן פורים ?
3/33
שאלה 3
איזו הגרלה ערך המן ?
4/33
שאלה 4
כמה מצוות מיוחדות יש בחג הפורים ?
5/33
שאלה 5
כיצד חיזק מרדכי את הבטחון בה' אצל העם ?
6/33
שאלה 6
מה לומדים מאסתר ?
7/33
שאלה 7
איזה ערך מבטאות מצוות הפורים ?
8/33
שאלה 8
איזה רגש אנחנו לוקחים מפורים לכל השנה ?
9/33
שאלה 9
מי צריך לשמוע קריאת מגילה ?
10/33
שאלה 10
על איזה חומר המגילה צריכה להיות כתובה ?
11/33
שאלה 11
כמה פעמים קוראים את המגילה במהלך החג ?
12/33
שאלה 12
על מה חשוב להקפיד בזמן קריאת המגילה ?
13/33
שאלה 13
מהי מצוות מתנות לאביונים ?
14/33
שאלה 14
מי חייב במצווה ?
15/33
שאלה 15
לכמה עניים לפחות צריך לתת צדקה כדי לקיים את המצוה ?
16/33
שאלה 16
אם לא מצאתי עניים במהלך החג, איך עוד אפשר לקיים את המצוה ?
17/33
שאלה 17
מהי מצוות משלוח מנות ?
18/33
שאלה 18
מי חייב לתת ?
19/33
שאלה 19
כלל חשוב במשלוח המנות :
20/33
שאלה 20
מהי מצוות משתה ושמחה ?
21/33
שאלה 21
מתי יש לערוך את הסעודה ?
22/33
שאלה 22
על מה מקפידים כאשר חג הפורים חל ביום שישי?
23/33
שאלה 23
למנהג התחפושות הרבה סיבות. מה מהדברים הבאים הוא לא אחת הסיבות ?
24/33
שאלה 24
מדוע יש שנוהגים לתת דמי פורים ?
25/33
שאלה 25
מה נהוג לאכול בפורים ?
26/33
שאלה 26
אחת הסיבות למנהג אכילת אוזני המן היא :
27/33
שאלה 27
מדוע בשושן חגגו את פורים בט"ו באדר ולא בי"ד ?
28/33
שאלה 28
באילו מקומות חוגגים את פורים בתאריך ט"ו באדר, כמו בשושן ?
29/33
שאלה 29
כיצד נוהגים בט"ו באדר בערים שאינם מוקפות חומה ?
30/33
שאלה 30
באיזה מצב חוגגים את פורים בירושלים במשך שלושה ימים ?
31/33
שאלה 31
מתי קוראים את המגילה בפורים משולש ?
32/33
שאלה 32
מתי עורכים את סעודת החג בפורים משולש ?
33/33
שאלה 33
כיצד מציינים את החג במהלך השבת בפורים משולש ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
מצות משתה ושמחה
מצות משלוח מנות
מצות מקרא מגילה
מצוות ומנהגי החג
מצווה גדולה להיות בשמחה
מסכת ליצן
מסכות
מסיכה
מנדלת ליצן
מנדלות ליצנים
ליצנים
ליצן
ליצן עם חליל
ליצן מנגן
ליצן חמוד
ככה יעשה
אחשוורש מושיט שרביט לאסתר
אוזני המן מסתתרות
תחפושות
עבדו את ה' בשמחה
סיפור המגילה א
סיפור המגילה ב
מתנות לאביונים
משתה ושמחה
משנכנס אדר מרבים בשמחה
משלוח מנות
מקרא מגילה
מצות מתנות לאביונים
צעירים
בינוני
בוגרים
שבת זכור
שבת זכור, ארוך
מרבים בשמחה
מנהגי החג
להיות בשמחה
לא כורע ומשתחוה
חג פורים הגיע
ונהפוך הוא
ארבע מצוות החג
שבת שקלים