פורים חג הפורים נקבע כזיכרון לנס שקרה לעם היהודי לאחר חורבן בית ראשון, בזמן מלכות פרס והמלך אחשוורוש. המן הרשע גזר להשמיד ולהרוג את כל היהודים ביום י"ג אדר. בעקבות כך העם היהודי הוסיף בלימוד התורה, התפלל וצם. בנוסף מרדכי ואסתר המלכה פעלו רבות אצל המלך אחשוורוש ובסוף באורח נס התבטלה הגזרה. על כן בכל שנה אנו חוגגים ושמחים מאוד על הנס שקרה לעם היהודי.   חג הפורים בנוי כך: ולבסוף התהפך ליום שבו נלחמו היהודים באויביהם.   מהות החג עלינו ללמוד מאירועי הפורים כמה דברים:   מקור שם החג שם החג פורים מגיע מהמילה הפרסית 'פּוּר' שמשמעותה 'גורל'. המן הרשע עשה גורל, כלומר הגרלה באיזה יום הוא יבצע את התוכנית שלו להרוג את היהודים. התאריך שיצא להמן הוא י"ג באדר. בסופו של דבר הפך יום זה לששון ושמחה בו אנו חוגגים את פּוּרִים.   מצוות החג בפורים יש 4 מצוות מיוחדות: טיפ לזכור: כל המצוות מתחילות באות מ'. מקרא מגילה מגילת אסתר מתארת את נס ההצלה של עם ישראל בזמן מרדכי ואסתר.
  1. בליל הפורים – לאחר צאת הכוכבים ותפילת ערבית.
  1. ביום הפורים – בתפילת שחרית.
ולכן מי שלא יכול להגיע לבית הכנסת יכול לקרוא במקום שבו הוא נמצא מתוך מגילה כשרה הכתובה על קלף ומברך את הברכות לפני קריאת המגילה.   משלוח מנות           ניתן כמובן לתת יותר ממשלוח מנות אחד, וכל המרבה הרי זה משובח.   מתנות לאביונים   משתה ושמחה עדיף להתחיל לאחר תפילת מנחה, כדי שלא נפסיד את זמן התפילה בגלל שמחת הסעודה.   מנהגי החג ולכן אנחנו גם 'מתהפכים' ומשתנים למשהו אחר באמצעות התחפושת. ובעברית זה הפך לאוזן המן בשל צורתו הדומה. ולכן אוכלים מאכל שמורכב משלוש קרניים, כנגד שלושת האבות.   שׁוּשַׁן פּוּרִים לאחר יום הלחימה בי"ג אדר, ביקשה אסתר המלכה מאחשוורוש לאפשר יום לחימה נוסף באויבי היהודים בעיר שׁוּשַׁן שהייתה מוקפת חומה. לכן בעיר שׁוּשַׁן חגגו את פורים ביום ט"ו באדר לאחר שסיימו להילחם והתפנו לחגוג את נס הניצחון. משום כך חז"ל קבעו שבכל הערים שהיו מוקפות חומה מזמן יהושע בן-נון יחגגו את פורים ביום ט"ו באדר. בימינו זאת העיר ירושלים. ביום זה נוהגים בהתאם למקום בו נמצאים: ביום ט"ו מקיימים את כל מצוות הפורים. יש לשאול בכל מקום כיצד לנהוג.   פורים משולש כאשר י"ד באדר יוצא ביום שישי – בירושלים חוגגים את חג הפורים במשך 3 ימים, ולכן מצב זה נקרא "פורים משולש". מצוות החג מתחלקות בין שלושת הימים:   כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה. / abita.co.il
כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/33
שאלה 1
לזכר איזה נס חוגגים את חג הפורים ?
2/33
שאלה 2
מהו שושן פורים ?
3/33
שאלה 3
איזו הגרלה ערך המן ?
4/33
שאלה 4
כמה מצוות מיוחדות יש בחג הפורים ?
5/33
שאלה 5
כיצד חיזק מרדכי את הבטחון בה' אצל העם ?
6/33
שאלה 6
מה לומדים מאסתר ?
7/33
שאלה 7
איזה ערך מבטאות מצוות הפורים ?
8/33
שאלה 8
איזה רגש אנחנו לוקחים מפורים לכל השנה ?
9/33
שאלה 9
מי צריך לשמוע קריאת מגילה ?
10/33
שאלה 10
על איזה חומר המגילה צריכה להיות כתובה ?
11/33
שאלה 11
כמה פעמים קוראים את המגילה במהלך החג ?
12/33
שאלה 12
על מה חשוב להקפיד בזמן קריאת המגילה ?
13/33
שאלה 13
מהי מצוות מתנות לאביונים ?
14/33
שאלה 14
מי חייב במצווה ?
15/33
שאלה 15
לכמה עניים לפחות צריך לתת צדקה כדי לקיים את המצוה ?
16/33
שאלה 16
אם לא מצאתי עניים במהלך החג, איך עוד אפשר לקיים את המצוה ?
17/33
שאלה 17
מהי מצוות משלוח מנות ?
18/33
שאלה 18
מי חייב לתת ?
19/33
שאלה 19
כלל חשוב במשלוח המנות :
20/33
שאלה 20
מהי מצוות משתה ושמחה ?
21/33
שאלה 21
מתי יש לערוך את הסעודה ?
22/33
שאלה 22
על מה מקפידים כאשר חג הפורים חל ביום שישי?
23/33
שאלה 23
למנהג התחפושות הרבה סיבות. מה מהדברים הבאים הוא לא אחת הסיבות ?
24/33
שאלה 24
מדוע יש שנוהגים לתת דמי פורים ?
25/33
שאלה 25
מה נהוג לאכול בפורים ?
26/33
שאלה 26
אחת הסיבות למנהג אכילת אוזני המן היא :
27/33
שאלה 27
מדוע בשושן חגגו את פורים בט"ו באדר ולא בי"ד ?
28/33
שאלה 28
באילו מקומות חוגגים את פורים בתאריך ט"ו באדר, כמו בשושן ?
29/33
שאלה 29
כיצד נוהגים בט"ו באדר בערים שאינם מוקפות חומה ?
30/33
שאלה 30
באיזה מצב חוגגים את פורים בירושלים במשך שלושה ימים ?
31/33
שאלה 31
מתי קוראים את המגילה בפורים משולש ?
32/33
שאלה 32
מתי עורכים את סעודת החג בפורים משולש ?
33/33
שאלה 33
כיצד מציינים את החג במהלך השבת בפורים משולש ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
מצות משתה ושמחה
מצות משלוח מנות
מצות מקרא מגילה
מצוות ומנהגי החג
מצווה גדולה להיות בשמחה
מסכת ליצן
מסכות
מסיכה
מנדלת ליצן
מנדלות ליצנים
ליצנים
ליצן
ליצן עם חליל
ליצן מנגן
ליצן חמוד
ככה יעשה
אחשוורש מושיט שרביט לאסתר
אוזני המן מסתתרות
תחפושות
עבדו את ה' בשמחה
סיפור המגילה א
סיפור המגילה ב
מתנות לאביונים
משתה ושמחה
משלוח מנות
מקרא מגילה
משנכנס אדר מרבים בשמחה
מצות מתנות לאביונים
צעירים
בינוני
בוגרים
שבת שקלים
שבת זכור
שבת זכור, ארוך
ארבע מצוות החג
מרבים בשמחה
מנהגי החג
להיות בשמחה
לא כורע ומשתחוה
חג פורים הגיע
ונהפוך הוא