כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
כיצד נקבע ראש חודש ביהדות?
2/8
שאלה 2
מה מצוה ה' לעשות לפני יציאת מצרים?
3/8
שאלה 3
מה עם ישראל היו צריכים לעשות עם הדם של הקרבן?
4/8
שאלה 4
מה היו צריכים לאכול יחד עם הקרבן?
5/8
שאלה 5
מדוע נקרא הקרבן - קרבן 'פסח'?
6/8
שאלה 6
איך מצוה ה' לחגוג את פסח בכל הדורות הבאים?
7/8
שאלה 7
באיזה תאריך התרחשה מכת בכורות?
8/8
שאלה 8
מדוע לא הספיקו עם ישראל להתפיח את הבצק?
התרגול הסתיים
כל הכבוד