כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מתי עורכים בדיקת חמץ ?
2/4
שאלה 2
מדוע לאחר בדיקת חמץ אומרים את נוסח 'ביטול חמץ' ?
3/4
שאלה 3
מה עושים לאחר שמסיימים לאכול את החמץ בערב החג ?
4/4
שאלה 4
מה עושים עם חמץ שלא ניתן לשרוף ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד