כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/9
שאלה 1
מה אירע בחודש ניסן, שבשל כך אנו חוגגים את פסח?
2/9
שאלה 2
מדוע צריך להתכונן וללמוד את הלכות חג הפסח כבר חודש לפני?
3/9
שאלה 3
מדוע נוהגים לא לאכול מצה 30 יום קודם החג?
4/9
שאלה 4
מדוע מנקים את הבית לקראת חג הפסח?
5/9
שאלה 5
מה משמעות המילים 'קמחא דפסחא'?
6/9
שאלה 6
מהי 'פרשת הנשיאים' אותה אומרים בתחילת חודש ניסן?
7/9
שאלה 7
איזו ברכה נוהגים לברך במהלך חודש ניסן?
8/9
שאלה 8
איזה נס אירע בשבת הגדול?
9/9
שאלה 9
מה נוהגים לקרוא לאחר תפילת מנחה של שבת הגדול?
התרגול הסתיים
כל הכבוד